Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Bevisbyrde for solvens

I en kjennelse fra Frostating lagmannsrett avsagt 29. september 2004 kom retten frem til at vilkårene for å åpne konkurs var til stede. Vilkårene etter konkurslovens § 63 var oppfylt, og debitor måtte derfor godtgjøre at det forelå høy grad av sannsynlighet for solvens. Debitor hevdet forgjeves at man hadde et krav mot et annet selskap i henhold til en lisensavtale. I følge lagmannsretten hadde debitor ikke tilstrekkelig sannsynliggjort dette kravet, og konkursbegjæringen måtte derfor tas til følge. Les hele kjennelsen her.

Web levert av CustomPublish AS