Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Bobestyrere kan rammes av heleribestemmelsen

Hvilket ansvar har en bobestyrer som mottar en bærepose med for eksempel en million kroner i kontanter? Bør bobestyreren undersøke nærmere hvor pengene kommer fra? Dette var noen av spørsmålene som skapte debatt under Konkursrådets sikkerhetskonferanse 25. april. I straffeloven heleribestemmelse § 317 heter det bl.a; ”Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling, eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen, straffes for heleri ”. En bobestyrer som mottar midler som han burde forstå stammet fra en straffbar handling kan straffes for heleri. Uaktsomhet fra bobestyrerens side kan her være tilstrekkelig for å statuere straffeskyld jf. § 317, fjerde ledd. Dette var en av påstandene fremsatt under konferansen. I diskusjonen som fulgte ble det fremhevet at bobestyrers primære oppgave er å skaffe midler til kreditorene og at bobestyrer har begrensede resurser til å undersøke hvor for eksempel et større kontantbeløp stammer fra. På den annen side er ikke bobestyrere en vernet gruppe i forhold til straffeloven § 317. Bobestyrer har i likhet med andre en aktsomhetsplikt i forhold til midler han mottar. Det vil uansett bero på en konkret vurdering hvorvidt en bobestyrer rammes av bestemmelsen. Det ble videre hevdet at bobestyrer bør ta imot pengene, men bør melde fra til politiet dersom det er grunn til å mistenke at midlene er utbytte fra en straffbar handling.


Web levert av CustomPublish AS