Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Konkursloven § 104 gir rett til innsyn i skyldnerens e-post, men hva så…?

Nordmøre skifterett kom til at bestemmelsen om utlevering av skyldnerens post etter kkl. § 104 også omfatter e-post. Bostyrere er likevel nektet innsyn under henvisning til taushetsreglene i telekommunikasjonsloven.

Nordmøre skifterett kom i kjennelse 28.09.02 til at kkl. § 104 gir rett til innsyn i skyldnerens e-post. Det ble bl.a. vist til at ordlyden ”brev” ikke er begrenset til postverkets forsendelser og at det ikke er rimelig grunn til å sette e-post i en særstilling i forhold til tradisjonelle forsendelser. Les sammendrag av dommen i Konkursrådets domsdatabase. Konkursrådet har imidlertid fått henvendelser fra bostyrere som, av e-post leverandøren, er nektet innsyn i skyldneres e-post under henvisning til taushetsregelen i telekommunikasjonsloven § 9-3. Eventuelt innsyn kan først gis etter dispensasjonssøknad til Statens teleforvaltning eller etter begjæring jf. tvml. § 204. Konkursrådet vil i løpet av de nærmeste dagene ta problemstillingen opp med Samferdselsdepartementet i forbindelse med departementets arbeid med ny e-kommunikasjonslov. Rådet viser til at det er nødvendig at bostyrers innsynsrett i skyldnerens e-post klargjøres i den nye loven, slik at taushetsbestemmelsene ikke er til hinder for bostyrers innsynsrett etter kkl § 104. Les Konkursrådets brev til Samferdselsdepartementet. BÅH

 

Web levert av CustomPublish AS