Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Tolkningsuttalelse om gjeldsordningsloven § 4-8

Lovavdelingen har i en tolkningsuttalelse fra 18. februar vurdert rekkevidden av gol. § 4-8. Etter en lovendring som trådte i kraft 1. juli 2003, krever ikke lenger gjeldsordningsloven § 4-8 at straffebøter alltid må gis full dekning i en frivillig gjeldsordning, jf. første ledd bokstav h første ledd. Dette reiser spørsmålet om hvorvidt den subsidiære fengselsstraffen bortfaller for den nedsatte delen av en bot, i tilfeller der boten blir delvis ettergitt som ledd i en frivillig gjeldsordning. Uttalelsen går grundig gjennom bestemmelsen, herunder lovvedtaket om ny § 4-12, tredje ledd til gjeldsordningsloven. Les hele uttalelsen her.

Web levert av CustomPublish AS