Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Kjennelse fra Agder lagmannsrett vedr. kkl. § 4

Begjæring om åpning av gjeldsforhandling etter konkursloven ble avslått av tingretten i medhold av kkl § 4 første ledd nr. 3 fordi det var "lite sannsynlig" at skyldneres ville kunne oppnå frivillig gjeldsordning eller tvangsakkord. Skylderens kjæremål førte ikke frem. Uttalelser om kriteriet "lite sannsynlig" etter lovendring i 1999 (lov nr. 72). Les hele avgjørelsen her.

Web levert av CustomPublish AS