Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Komiteens innstilling til ny § 6-4 bilfaltes med 64 mot 11 stemmer

"I de senere år har det vært en økning av antall konkursbo som innstilles etter konkursloven fordi det ikke finnes midler i boet til å dekke fortsatt bobehandling. Økningen i antall innstillingsbo skyldes nok for en stor del den vide pantsettelsesadgangen som panteloven åpner for. Det er heller ikke særlig oppløftende at det tok 15 år fra Utvalget for etterkontroll av konkurslovgivningen, det såkalte Falkanger-utvalget, ble nedsatt, til Stortinget fattet vedtak om å tilføre konkursboene mer kapital". Dette uttalte Carsten Dybevig som representant for flertallet da Justiskomiteens innstilling om innføring av legalpant og økning i rekvirentansvaret ble vedtatt med 64 mot 11 stemmer. Den 30. mars 2004 ble Odelstingets vedtak sanksjonert av Lagtinget, og lovvedtaket oversendt Kongen.

Web levert av CustomPublish AS