Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Anmodning vedrørende deknl § 7-10 og § 7-11

Konkursrådet anmoder Justisdepartementets lovavdeling om å vurdere deknl § 7-10 og § 7-11. Konkursrådet finner enkelte sider ved reglene uheldige, og begrunner dette nærmere.
Det pekes blant annet på de uheldige konsekvenser av deknl § 7-11 sitt tosporede system, med automatisk inntreden samtidig som det foreligger et krav om oppsigelse. Konkursrådet nevner også en annen uheldig konsekvens, dersom boet velger å benytte de ansatte for en kortere periode, innebærer dette at boet blir arbeidsgiver. Det pekes også på de uheldige virkninger av at boet ikke kan disponere skyldnerens lokaler uten at husleien blir massekrav etter § 7-10. I følge Konkursrådet taler gode grunner for at boet kan disponere lokalene en viss periode, for eksempel inntil en måned, uten at husleien blir massekrav. Dette vil gi bostyrer tid til å områ seg, og man blir dermed bedre i stand til å vurdere behovet for inntreden. Det pekes på at en slik løsning medfører få konsekvenser for utleier, siden lokalene etter dagens ordning stort sett står tomme denne måneden. Som støtte for dette syn vises det til svensk rett.
Web levert av CustomPublish AS