Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Konkursbos søksmålsinteresse ved krav etter el § 73

I en kjennelse avsagt av Borgarting Lagmannsrett 19. februar 2009 måtte retten ta stilling til om konkursboet hadde søksmålsinteresse i en sak hvor boet krevde vederlag av skyldnerens separerte ektefelle etter ekteskapsloven  § 73 (vederlag ved forøkning av ektefelles særeiemidler). 

Etter en nærmere vudering kom lagmannsretten frem til at konkursboet ikke hadde søksmålsinteresse. Det ble blant annet lagt vekt på at retten etter § 73 var en utpreget personlig rett som beror på en konkret helhetsvurdering hvor magne forhold rundt oppgjøret mellom ektefellene kan være relevant. Dersom det ble akseptert at andre enn ektefellen kan reise søksmål, ville dette kunne skape uklarheter om rettsvirkningene. Det kunne også få konsekvenser for andre sider av oppgjøret mellom ektefellene. Det forelå heller ingen tungtveiende grunner for at et konkursbo skulle ha en slik søksmålsadgang. Les hele avgjørelsenher.


Web levert av CustomPublish AS