Du er her: Hjem

Lønnsgarantiforskriften § 3-3 er opphevet

Ved forskrift 28. mars 2014 nr. 35 ble lønnsgarantiforskriften § 3-3 opphevet.

Opphevelsen av forskriftens § 3-3, som er gitt i medhold av lønnsgarantiloven § 10, innebærer at vilkåret om å være arbeidssøker for å få lønnsgarantidekning er tatt ut av forskriften og loven. Det betyr at man ikke må være registrert som arbeidssøker for krav opptjent etter 28.mars. NAV opplyser på sine hjemmesider at det likevel stilles krav om at man er registrert som arbeidssøker for å kunne få forskutterte dagpenger ved konkurs.

Web levert av CustomPublish AS