Du er her: Hjem

Konkursrådets uttalelse nr. 57 omhandler reglene om legalpant for boomkostninger i panteloven § 6-4

I uttalelse nr. 57 tar Konkursrådet opp bestemmelsen i panteloven § 6-4 om legalpant for boomkostninger. Konkursrådet gjennomgår reglene og påpeker underveis forhold som etter rådets syn bør endres eller presiseres. Uttalelsen viser at det over tid er avdekket flere forhold som lovgiver kan se på, men Konkursrådet mener at prinsippet om legalpant for nødvendige boomkostninger bør opprettholdes. Les uttalelsen her.

Web levert av CustomPublish AS