Masteroppgave om åpning av rekonstruksjonsforhandling i lys av aksjeloven § 3-4, regnskapsloven § 4-5 og konkursloven § 61

Masteroppgaven om Åpning av rekonstruksjonsforhandling i lys av aksjeloven § 3-4, regnskapsloven § 4-5 og konkursloven § 61 er skrevet av Amalie Osnes Opdal ved Universitetet i Oslo. Oppgaven ble levert høsten 2020 og er en 60 studiepoengs oppgave. Opdal mottok stipend fra Konkursrådet.


Oppgavens tema er tolkning av åpningsvilkårene for rekonstruksjonsforhandling etter rekonstruksjonsloven. Formålet med rekonstruksjonsloven er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter. Oppgaven vurderer om bestemmelser i aksjeloven, regnskapsloven, konkursloven og rekonstruksjonsloven kan benyttes til å tolke åpningsvilkårene for rekonstruksjonsforhandling etter rekonstruksjonsloven.

Web levert av CustomPublish AS