DSOP-konkursbehandling (Bosiden som brukes av bostyrerne i behandlingen av konkurssaker)

Konkursregisteret har utviklet nye tjenester for bostyrere i Konkursbehandling i Altinn (tidligere kalt Bosiden). I DSOP-prosjektet samarbeider blant annet Brønnøysundregistrene v/ Konkursregisteret med bankene om digital levering av kontoinformasjon og automatisk stengning av konti. Prosjektet går nå over fra pilotfasen til å settes i produksjon. En ny lovendring i Konkursloven § 79 legger til rette for at Konkursregisteret kan utføre flere av oppgavene til bostyrer og tingretten.

Konkursregisteret melder at det er viktig å merke seg at ikke alle finansforetak har tatt i bruk tjenestene. I tillegg til pilotbankene DNB, Nordea og Sparebank 1 er det flere finansforetak som har tatt i bruk tjenestene. Konkursregisteret vil i nær fremtid sende bostyrerne en e-post med en oversikt over hvilke finansforetak dette gjelder.

Ny lovendring i konkursloven § 79

Parallelt med prosjektet DSOP-konkursbehandling har Konkursregistret jobbet med å få endret konkursloven § 79, slik at loven bedre legger til rette for at Konkursregisteret kan utføre flere av oppgavene til bostyrer og tingretten, og for at det kan foregå informasjonsutveksling mellom finansforetak og bostyrere via Konkursbehandling i Altinn. I tillegg til at Konkursregisteret etter lovendringen kan bistå bostyrer med tinglysing, registrering og varsling av konkursåpning, kan det innhentes kundeforhold og kontoinformasjon digitalt til Konkursbehandling i Altinn. Lovendringene trådte i kraft 15. mai 2021.

Bostyrer må fortsatt varsle VPS, realregister og finansforetak, om konkursåpningen

Konkursregisteret jobber for tiden med utforming av forskriftsbestemmelser tilknyttet konkursloven § 79. Forskriftsbestemmelsene skal regulere det praktiske rundt arbeidsfordelingen mellom tingretten, bostyrer og Konkursregisteret. Inntil ny forskrift er på plass må bostyrere fortsatt varsle finansforetak og sørge for at konkursåpningen blir registrert.

Web levert av CustomPublish AS