Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Endringer i staffeloven (forbrytelser i gjeldsforhold)

Justiskomiteens innstilling ble behandlet i Odelstinget og Lagtinget henholdsvis 4.juni og 10.juni 2004. Komiteens innstilling ble bifalt i sin helhet, og er oversendt Kongen for sanksjonering. Grensene for hvilke gjeldsforbrytelser som er straffbare, videreføres stort sett i tråd med gjeldende rett, men strafferammene er i noe grad hevet. Det skal ikke lenger oppstilles krav om insolvens når en kreditorskadelig disposisjon foretas, det vil etter lovendringen være tilstrekkelig at vedkommende debitor står i "påtakelig fare for å bli insolvent ved handlingen". Det oppstilles heller ikke som et krav at handlingen rammer kreditorfellesskapet, det vil nå være tilstrekkelig for straffansvar at handlingen rammer én enkelt kreditor. Les lovendringen her.

Web levert av CustomPublish AS