Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Endringer vedr. forbrytelser i gjeldsforhold i kraft fra 1.oktober

Lov om endring i straffeloven (forbrytelser i gjeldsforhold) ble sanksjonert av Kongen i statsråd fredag 25. juni, og trer i kraft fra 1. oktober 2004. Grensene for hvilke gjeldsforbrytelser som er straffbare, videreføres stort sett i tråd med gjeldende rett, men strafferammene er i noe grad hevet. Det skal ikke lenger oppstilles krav om insolvens når en kreditorskadelig disposisjon foretas, det vil etter lovendringen være tilstrekkelig at vedkommende debitor står i "påtakelig fare for å bli insolvent ved handlingen". Det oppstilles heller ikke som et krav at handlingen rammer kreditorfellesskapet, det vil nå være tilstrekkelig for straffansvar at handlingen rammer én enkelt kreditor. Les lovendringen her.

Web levert av CustomPublish AS