Evaluering av rekonstruksjonsloven

Konkursrådet gjennomfører nå en evaluering av den midlertidige rekonstruksjonsloven. Evalueringen skjer i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet som vil få informasjonsmateriale fra evalueringen til sitt arbeid med permanente regler om rekonstruksjon.

I forbindelse med stortingsbehandlingen av rekonstruksjonsloven ga en samlet justiskomité føringer om at regjeringen må følge med på hvordan den midlertidige loven virker underveis, og at regjeringen må komme med endringsforslag dersom det viser seg at loven ikke gir det ønskede resultatet.

Evalueringen vil gi en bedre forståelse av om den midlertidige loven virker i tråd med formålet om å redusere risikoen for konkurser i ellers levedyktige virksomheter, og om det er behov for endringer i de midlertidige reglene. Spørreskjemaene har blitt sendt ut til aktørene som har vært eller kan bli involvert i arbeid med, og opp mot, rekonstruksjoner.
Ta kontakt med Konkursrådet via kontaktskjemaet, dersom du ønsker å delta i evalueringen.
Web levert av CustomPublish AS