Færre konkurser i første kvartal

Det ble registrert 11,7 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger i årets tre første måneder, ifølge Brønnøysundregistrene.

Det er en sammenligning mellom første kvartal i 2011 og 2012 som ligger til grunn for nedgangen.

Mens det i januar, februar og mars 2011 ble registrert 1541 konkurser og tvangsavviklinger, ble det i de samme månedene i år registrert 1360 konkurser og tvangsavviklinger. I Sogn og Fjordane er nedgangen for konkurser i samme tidsrom hele 42,9 prosent, ifølge Brønnøysundregistrene.