Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Forenkling angående registrering av konkursbo i Merverdiavgiftsmanntallet

Da Konkursregisteret ble tilknyttet register til Enhetsregister ble det samtidig foretatt endringer i skatteetatens merverdiavgiftsmanntall.

Den elektroniske bobehandlingen har nå blitt ytterligere forenklet av skatteetaten. Forenklingen består i at konkursdebitor nå automatisk blir registrert i Merverdiavgiftsmanntallet. Registreringen skjer etter melding fra Konkursregisteret og vil ha virkning fra dato for konkursåpning. Forutsetningen for dette er at konkursdebitor faktisk er registrert i Merverdiavgiftsmanntallet ved konkursåpning. Konkursdebitorer som ikke er registrert eller som er slettet før konkursåpning vil derimot bli behandlet som før.

Angående oppgaveplikt blir konkursboet registrert med terminfritak for alle terminer.

Når konkursboet har behov for omsetningsoppgaver, må det gis beskjed om dette, enten i form av brev til skattekontoret eller som "Endring/nye opplysninger" i Samordnet registermelding på www.altinn.no. Alle slike henvendelser må inneholde opplysning om kontonummer som skal benyttes til bruk ved tilbakebetaling av merverdiavgift.

Standardbrevet som hvert konkursbo mottar ved bobestyrer inneholder også disse opplysningene.

Se også nyhet publisert 29. februar 2008 Bosiden – elektronisk kommunikasjon i bobehandling fra 1. mars 2008.


Web levert av CustomPublish AS