Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Forsinkelsesgebyr er ikke straff

Høyesterett har i en ny avgjørelse behandlet spørsmålet om ilagt forsinkelsesgebyr for å ha unnlatt å sende regnskapsdokumenter til Regnskapsregisteret er til hinder for etterfølgende straffesak om brudd på regnskapsloven, jf. forbudet mot dobbeltforfølgning i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) protokoll 7 artikkel 4 nr. 1. NN hadde i egenskap av tidligere styreleder i et selskap som var gått konkurs betalt 15.720 kroner i forsinkelsesgebyr, og ble senere tiltalt for brudd på regnskapslovens krav om innsending av årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen til Regnskapsregisteret (Regnskapsloven § 8-2). Et enstemmig Høyesterett konkluderte med at forsinkelsesgebyret etter regnskapsloven § 8-3 ikke er straff i EMKs forstand. Les hele avgjørelsen her.

Web levert av CustomPublish AS