Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Gavebrevs betydning ved Insolvensvurderingen

Hålogaland lagmannsrett måtte i en kjennelse avsagt 31. januar ta stilling til tingrettens insolvensvurdering. Tingretten hadde åpnet konkurs i et andelslag etter å ha vurdert en rekke gavebrev med rett til tilbakebetaling som passiva. Lagets vedtekter gav innehaverne av flere gavebrev et krav på tilbakebetaling dersom lagets formål ikke kunne realiseres. Etter en helhetsvurdering fant lagmannsretten at innehavernes krav på tilbakeføring av sin ytelse måtte anses som etterprioriterte fordringer, og stadfestet tingrettens kjennelse. Les hele kjennelsen her.

Web levert av CustomPublish AS