Grunnkurs i bobehandling – Svolvær i Lofoten 27. – 28. september 2022

Konkursrådet har igjen gleden av å arrangere grunnkurs i bobehandling. Denne gang holdes kurset 27.–28. september i Svolvær i Lofoten. Det foreløpige programmet kan du se her.

 

Formålet med grunnkurset er å øke kompetansen og samarbeidet mellom de ulike aktørene involvert i konkursbehandling. Grunnkurset gir en grunnleggende presentasjon av konkursbehandlingens forskjellige stadier og de ulike aktørenes roller.

Grunnkurset er særlig rettet mot dommerfullmektiger/dommere, bostyrere, deltakere fra ulike skattemyndigheter, politi og revisorer som jobber med konkursbehandling.

Kurset vil bli arrangert på Scandic Svolvær, Lamholmen, 8301 Svolvær. På kvelden 27. september 2022 vil det være mulighet for kursdeltakere til å delta på et felles kveldsarrangement.

Konkursrådet vil finansiere store deler av kurset og kan tilby to dagers kurs til kr 2 000,- per person for offentlig ansatte og kr 3 000,- per person for privat ansatte. Dette inkluderer kurs, kursmateriell tilsendt på e-post, og lunsj to dager. Deltakelse på kveldsarrangementet koster i tillegg kr 750,- per person.

Eventuelle hotell- og reiseutgifter må deltakerne bekoste selv. Konkursrådet har reservert et antall enkeltrom på hotellet til kr 1 150,- per rom per natt inklusiv frokost. Kursdeltakerne opplyser koden BSTA260922 på Scandichotels.no. Koden er gyldig for opphold 26-28.09.2022. Husk å plotte inn datoer for overnatting i kombnasjon med koden.

 

Påmelding

Frist for påmelding er 1. juli 2022. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindene og at refusjon ikke kan påregnes. I første omgang vil det være plass til om lag 50 kursdeltakere.

 

Påmelding skjer via Konkursrådets nettside: Påmelding til grunnkurs i Svolvær i Lofoten. Etter at påmeldingen er mottatt vil det bli sendt en bekreftelse på påmeldingen og utstedt faktura til den enkelte.

 

Det vil bli utarbeidet et kursbevis som kan brukes som dokumentasjon til egenrapportering av etterutdanning for advokater til Advokatforeningen.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Konkursrådets sekretariat på e-post: konkursradet@sivilrett.no eller telefon: 22 99 13 67.

Web levert av CustomPublish AS