Du er her: Hjem

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler. Rådet er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Konkursrådets sekretariat er lagt til Statens sivilrettsforvaltning.

 

Les mer om Konkursrådet ››                                                                                                                       Les mer om Statens sivilrettsforvaltning ››

Innføring i konkurs burde leses før de andre innføringene. Den forklarer viktige begreper, saksgang og alternative ordninger. Avhengig av din rolle, vil én eller flere av våre innføringer være aktuelle. ››

Nyheter

Siste:

Masteroppgave om overlevering ved løsørekjøp

Elise Tveiten har skrevet en masteroppgave om Overlevering ved løsørekjøp. Oppgaven er en 30-studiepoengsoppgave og ble levert høsten 2020 ved Universitetet i Bergen. Tveiten mottok stipend fra Konkursrådet.

Oppgavens tema er innholdet i overleveringskriteriet ved løsørekjøp. Avhandlingens hovedproblemstilling er om innholdet i overleveringskriteriet ved løsørekjøp er det samme i relasjon til ekstinksjon, rettsvern og tap av stansings- og hevingsrett, og hva som eventuelt er begrunnelsen for å operere med ulike skjæringstidspunkt.

Web levert av CustomPublish AS