Du er her: Hjem

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler. Rådet er oppnevnt av Statens sivilrettsforvaltning.

 

Les mer om Konkursrådet ››                                                                                                                       Les mer om Statens sivilrettsforvaltning ››

Innføring i konkurs burde leses før de andre innføringene. Den forklarer viktige begreper, saksgang og alternative ordninger. Avhengig av din rolle, vil én eller flere av våre innføringer være aktuelle. ››

Nyheter

Siste:

Nytt konkursråd fra årsskiftet

Statens sivilrettsforvaltning har oppnevnt nytt konkursråd for perioden 2022-2024. Konkursrådet er sammensatt av eksperter som jobber med konkursrett i praksis.

 

Konkursrådet har en rådgivende og veiledende funksjon. Rådet arbeider for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter, og fremmer en harmonisering av praksis. Videre skal Konkursrådet bidra til en samordnet og målrettet forebygging og bekjempelse av konkurskriminalitet.

 

I sitt arbeid deltar Konkursrådet i lovgivningsprossesser og fremmer forslag om lovendringer når det er behov for forbedringer.

Web levert av CustomPublish AS