Høringsuttalelse: Høringsnotat om endringer i gjeldsordningsloven

Konkursrådets høringsuttalelse om gjeldsordningsloven fra 16. juni 2011 kan leses ved å klikke på ikonet under.

 

Vedlegg  

 

 

Web levert av CustomPublish AS