Høringsuttalelse NOU 2011:19 Ny våpenlov. Gjennomgang av nåværende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov

Konkursrådet kom 6. juni 2012 med en høringsuttalelse knyttet til utredningen om ny våpenlov. Uttalelsen kan leses ved å trykke på ikonet under. 
Web levert av CustomPublish AS