Høringsuttalelse - ny stiftelseslov

Konkursrådet avga 3. februar 2017 høringsuttalselse om NOU 2016:21 Stiftelsesloven. Konkusrådets høringsuttalelse kan leses her.

Web levert av CustomPublish AS