Høringsuttalelse om norsk internasjonal insolvensrett

Konkursrådet kom 1. mars 2011 med en høringsuttalelse knyttet til Mads Henry Andenæs' utredning om norsk internasjonal insolvensrett. Uttalelsen kan leses ved å trykke på ikonet under.

Web levert av CustomPublish AS