Høringsuttalelse om særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter

Konkursrådet kom 1. juni 2012 med en høringsuttalelse om særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter. Høringsuttalelsen kan leses ved å klikke på ikonet under. 
Web levert av CustomPublish AS