Innspill til revisjon av gjeldsordningsloven

Konkursrådet har i januar 2020 gitt innspill til revisjon av gjeldsordningsloven til Barne- og familiedepartementet. Etter Konkursrådets syn er det et behov for en revisjon av reglene slik at næringsgjeld kan omfattes av en gjeldsordning. Videre trengs det en bedre integrasjon mellom gjeldsorsningsloven og konkursloven. Konkursrådet trekker også frem behovet for at ny gjeldsorsningslov legger til rette for potensialet som ligger i digitalisering.

Web levert av CustomPublish AS