Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Innsyn i boets og skyldnerens dokumenter - Uttalelse nr. 48

Konkursrådet har i den senere tid fått flere henvendelser om innsyn i boets dokumenter. Henvendelsene gjelder både innsyn fra skyldneren, kreditorer og utenforstående. Rettsmøter og skiftesamlinger er i utgangspunktet offentlige. Konkursloven inneholder imidlertid ikke regler om innsyn i boets dokumenter. Uttalelse nr. 48 gir en oversikt over de regler som regulerer innsyn i boets dokumenter. Med boets dokumenter siktes det til dokumenter som enten er i retten, i bostyrers eller i skyldnerens besittelse. Innsyn i opplysninger om boet, og i dokumenter som befinner seg i forvaltningen blir også behandlet, herunder tilgang til opplysninger i Konkursregisteret. Uttalelsen finner du her.


Web levert av CustomPublish AS