Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Kampen mot konkurskriminalitet styrkes

Justisminister Odd Einar Dørum foreslår effektivisering og forenkling av straffelovens regler om forbrytelser i gjeldsforhold. I dag blir mange anmeldelser for brudd på straffelovens kapittel 27 henlagt, blant annet fordi reglene er kompliserte og byr på tolkningsproblemer og bevistvil. Det foreslås nå en ny bevisregel om at retten skal legge til grunn at skyldneren var insolvent dersom skyldneren har overtrådt regnskapsbestemmelser i en slik grad at det ikke er mulig å fastslå om han var insolvent eller ikke. Lovendringen skal gjøre det vanskeligere å tilegne seg andres penger i forbindelse med næringsvirksomhet, og er et resultat av Straffelovrådets utredning NOU 1999: 23 ”Forbrytelser i gjeldsforhold”. Les pressemeldingen fra Justisdepartementet. Her finner du hele lovforslaget.

Web levert av CustomPublish AS