Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Kjennelse vedrørende stemmerett og habilitet på skiftesamling

I en avgjørelse fra Frostating lagmannsrett avsagt 11. mars 2005 var det spørsmål om et skiftesamlingsvedtak i et konkursbo var lovlig fattet. Eieren av et aksjeselskap hadde før konkursåpning solgt unna eiendommer og betalt samtlige kreditorer utenom en. På første skiftesamling møtte boets ene kreditor og fremmet forslag om at en bestemt advokat skulle engasjeres til å foreta en gransking og evt vurdere omstøtelse for boet. Forslaget ble tatt opp til avstemning, og ble vedtatt med den ene stemmen. Lagmannsretten fant at kreditoren var habil og stemmebetettiget. Kreditoren måtte ha fulle rettigheter til å opptre på egne vegne på samme måte som om han var en av flere og ivaretok en større kreditormasse. Les avgjørelsen her.

Web levert av CustomPublish AS