Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Klage over påstått brudd på god dommerskikk under konkursbehandling førte ikke frem.

Klage på Sorenskriver og to dommerfullmektiger for brudd på god dommerskikk ved deres behandling av et konkursbo førte ikke frem. En aktør i bobehandlingen fremsatte klage til Tilsynsutvalget for dommere for tingrettens behandling av et konkursbo. Klagen inneholdt en rekke forhold som lå utenfor Tilsynsutvalgets kompetanseområde, men en del av klagen ble behandlet. Utvalget behandlet blant annet klagepunkt angående et brev skrevet av sorenskriveren, hvor han skal ha fremsatt trusler overfor klagerne, tingrettens manglende behandling av krav om tilbakelevering av konkursboet samt unnlatelse av å beramme skiftesamling. Tilsynsutvalget fant ikke kritikkverdige forhold under noen av punktene, og fant ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Les hele vedtaket fra Tilsynsutvalget her.

Web levert av CustomPublish AS