Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Konkursåpning opphevet av lagmannsretten

I en kjennelse fra Agder lagmannsrett 19. juli 2004 ble Tingrettens kjennelse om åpning av konkurs opphevet på grunn av at innkallingen ikke var lovlig forkynt for saksøkte. Den fremgangsmåte som var blitt benyttet, telefonsamtale i kombinasjon med vanlig brev, tilfredstilte ikke kravene til lovlig forkynnelse etter domstolloven kapittel 9. Lagmannsretten konstaterte at reglene om en formalakt som forkynnelse er utpreget positivrettslige. Les hele kjennelsen her.

Web levert av CustomPublish AS