Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Konkursåpningskjennelse opphevet etter feil ved forkynningen

Tingretten hadde ved sin kjennelse av 20. oktober 2005 tatt selskapet under tingrettens behandling som konkursbo. Avgjørelsen ble påkjært til lagmannsretten med henvisning til manglende forkynning. Lagmannsretten uttaler om forkynningen; "..Inkalling til rettsmøte til behandling av konkursbegjæringer fra andre enn skyldneren selv, skal forkynnes for skyldneren med minst to dagers varsel, jf, konkursloven § 70. Etter domstolloven § 168, jf. § 169 skal forkynnelse, så vidt mulig, foregå for vedkommende personlig, eller nærmere angittte stedfortredere på bopel eller arbeidssted. Noen hjemmel for å forkynne innkallingen ved å etterlate den i postkassen er det ikke. Etter omstendighetene kunne slik overlevering av innkalling anses som postforkynnelse etter domstolloven § 163 a. Det ville i så fall kreve at det var vedlagt mottakskvittering. Det fremgår av dokumentene at underretning etter bestemmelsen i domstolloven § 185 ikke er forsøkt gitt." Forkynnelsen kunne heller ikke anses lovlig etter § 183, og lagmannsretten opphevet tingrettens konkursåpningskjennelse. Konkursrådet har også tidligere omtalt avgjørelser hvor konkursåpninger oppheves etter mangler ved forkynningen. Du finner noen av disse i domsdatabasen; http://www.domsdatabasen.no/oppforing.php3?id=333 http://www.domsdatabasen.no/oppforing.php3?id=817
Web levert av CustomPublish AS