Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Konkurskarantene opphevet av lagmannsretten

En person var ilagt konkurskarantene etter kkl § 142 første ledd nr 1 (mistankealternativet). Senere ble straffesaken mot vedkommende henlagt som intet straffbart forhold bevist. Tingretten opphevet derfor karantenen, men reiste på eget initiativ ny sak og opprettholdt karantenen på grunnlag av kkl § 142 første ledd nr 1 (uskikkethetalternativet). Eidsivating lagmannsrett kom til at tingretten har kompetanse til å ilegge konkurskarantene på egen hånd, men at adgangen må benyttes med forsiktighet. Retten mente det i alle fall var urimelig å starte ny sak når konkurskarantenetiden gikk mot slutten; jf kkl § 142 annet ledd. Les lagmannsrettsavgjørelsen her.


Web levert av CustomPublish AS