Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Konkurskarantene opphevet

I en kjennelse fra Frostating lagmannsrett avsagt 4. april 2005 ble en konkurskarantene opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Tingretten hadde utelukkende forholdt seg til bostyrers og borevisors vurderinger, og unnlatt å vurdere skyldnerens kommentarer til de faktiske forhold. Lagmannsretten uttalte at retten i stor utstrekning kan bygge på opplysninger som fremkommer i innberetninger fra bostyret og revisorrapporter, men det er ikke tilfredsstillende saksbehandling når bemerkninger fra skyldner verken er kommentert eller vurdert. Les kjennelsen her.


Web levert av CustomPublish AS