Konkurskarantener har nå blitt søkbare på nettsidene til Brønnøysundregistrene

Konkursrådet har gjennom flere år vært en pådriver for å gjøre opplysninger om konkurskarantene lettere tilgjengelig for allmenheten. Fra 1. april 2020 kan man sjekke om personer er ilagt konkurskarantene på nettsidene til Brønnøysundregistrene – brreg.no. Denne nye tjenesten kan bidra til å hindre økonomisk kriminalitet og unngå at man gjør avtaler med useriøse aktører.

Tjenesten gjør det mulig å søke på enkeltpersoner ved bruk av navn (etternavn i kombinasjon med fornavn) eller personnummer. Det vil ikke være mulig ta ut lister over alle som har en konkurskarantene. Det vil heller ikke bli mulig å få opplysninger om utløpte karantener.

 

Løsningen er et resultat av endringer i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven § 10 andre ledd andre punktum som trådte i kraft 1. april. Tidligere har man vært avhengig av å ha personnummer og navn på personen for å få opplysninger om karantene. Forskriftsendringen og tjenesten vil bidra enda mer til at konkursgjengangere i en periode ikke kan påta seg eller reelt utøve nye verv som styremedlem eller daglig leder i visse selskaper. Personer med ilagt karantene kan heller ikke stifte slike selskaper.

 

Se vår uttalelse nr. 44 fra 2003 om konkurskarantene og vår nyhetssak om Stortingsvedtak om tilgjengeligheten av informasjon om konkurskarantene  på nettsiden om temaet.

Web levert av CustomPublish AS