Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Konkursrådet har fått nytt mandat og sekretariat

Justis- og beredskapsdepartementet har endret Konkursrådets mandat. I det nye mandatet står det blant annet at Konkursrådet skal arbeide for å bekjempe konkurskriminalitet. Videre understrekes det at Konkursrådet er faglig uavhengig av Justis- og beredskapsdepartementet. Fra 1. januar 2013 ligger Konkursrådets sekretariat hos Statens sivilrettsforvaltning.

Seks av Konkursrådets medlemmer er gjenvalgt for tre nye år, ut 2015. Disse medlemmene er:

  • Konkursrådets leder Knut Ro, advokat, Oslo
  • Førstestatsadvokat Bård Thorsen, Økokrim
  • Underdirektør John Alfred Sætre, Skattedirektoratet
  • Førstebyfogd Ernst Moe, Stavanger tingrett
  • Advokat Karen Magrethe Rime, Oslo
  • Statsautorisert revisor, Hilde L. Krogh, Stavanger

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med å finne ett nytt medlem.

Konkursrådets mandat og sammensetning finner du her.


Web levert av CustomPublish AS