Konkursrådet tar stilling til om grunnkurset i Bodø skal avlyses innen 3. april 2020

Konkursrådet følger nøye med på utviklingen med Coronaviruset og på anbefalingene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Konkursrådet vil ta stilling til om årets grunnkurs i Bodø skal gjennomføres eller avlyses innen 3. april 2020. Ved en eventuell avlysning vil vi ikke kreve inn kursavgiften.

Web levert av CustomPublish AS