Du er her: Hjem

Konkursrådets grunnkurs i bobehandling – Molde 14. og 15. mai 2019

Konkursrådet har igjen gleden av å arrangere «grunnkurs i bobehandling». Denne gang holdes kurset i Molde 14. og 15. mai 2019. Foreløpig program finner du her.

Formålet med grunnkurset er å øke kompetansen og samarbeidet mellom de ulike aktørene involvert i konkursbehandling. Grunnkurset gir en grunnleggende presentasjon av konkursbehandlingens forskjellige stadier og de ulike aktørenes roller.

Grunnkurset er særlig rettet mot dommerfullmektiger/dommere, bostyrere, deltakere fra ulike skattemyndigheter, politi og revisorer uten lang erfaring i konkursbehandling.

Kurset vil bli arrangert på Scandic Seilet, Gideonveien 2, 6412 Molde. På kvelden 14. mai 2019 vil det være mulighet for kursdeltakere til å delta på et felles kveldsarrangement.

Konkursrådet vil finansiere store deler av kurset og kan tilby to dagers kurs til kr 1 500,- per person for offentlig ansatte og kr 2 500,- per person for privat ansatte. Dette inkluderer kurs, kursmateriell, og lunsj to dager. Deltakelse på kveldsarrangementet koster i tillegg kr 500,- per person. Eventuelle hotell- og reiseutgifter må deltakerne bekoste selv. Konkursrådet har reservert et antall enkeltrom på hotellet til kr. 1 090,- per rom per natt inklusiv frokost. Dersom det er ønskelig med hotellovernatting kan man henvende seg direkte til hotellet på telefon 71 11 40 00 og tast 2 eller på e-post seilet@scandichotels.com. Husk å oppgi Konkursrådets grunnkurs for riktig pris.  

Frist for påmelding er 15. mars 2019. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindene og at refusjon ikke kan påregnes. Av hensyn til konferansesalen vil det kun være plass til om lag 70 kursdeltakere. 

Påmelding skjer via Konkursrådets nettside: http://www.konkursradet.no/grunnkurs-2019.482838.no.html. Etter at påmeldingen er mottatt vil det bli sendt en bekreftelse på påmeldingen og utstedt faktura til den enkelte.

Det vil bli søkt om godkjenning av konferansen som etterutdanning for advokater.

Har du spørsmål?
Ta  kontakt med Konkursrådets sekretariat på e-post: konkursradet@sivilrett.no eller telefon: 22 99 13 67.

 

Web levert av CustomPublish AS