Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Kunngjøringer etter konkursloven skjer nå elektronisk

Fra 1. februar 2006 vil kunngjøringer av konkurser og gjeldsforhandlinger etter konkursloven i Norsk Lysingsblad bli erstattet av elektronisk kunngjøring i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Kunngjøringene vil være allment tilgjengelige på internett på adressen www.brreg.no. Det vil fortsatt være kunngjøringer i avis i tillegg, men i en noe forkortet form sammenlignet med tidligere. Aviskunngjøringene vil henvise til den elektroniske kunngjøringspublikasjonen. Endringer i konkursloven om økt bruk av elektronisk kommunikasjon ble vedtatt av Lagtinget 20. desember 2005, og sanksjonert 27. januar 2006. Ved kgl. res. 27. januar 2006 er det fastsatt at de reglene i loven som gjelder omlegging av kunngjøringssystemet trer i kraft 1. februar 2006. Det er samme dag i kgl. res. gitt nærmere forskrifter om kunngjøringene. Det er blant annet gitt regler om abonnementsordninger på kunngjøringsopplysninger fra Brønnøysundregistrene. Videre er det fastsatt regler om sletting av kunngjøringsopplysningene. Opplysninger om konkurs, tvangsavvikling eller gjeldsforhandlinger i boet til skyldnere som er fysiske personer, vil slettes fra kunngjøringspublikasjonen ett år etter insolvensbehandlingens avslutning. Opplysninger om boet til skyldnere som er juridiske personer slettes tre år etter avslutningen. Du kan lese endringsforskriften her. Du kan lese hele den reviderte konkursregisterforskriften her. Etter det redaksjonen erfarer vil det at en uke før forskriften er oppdatert.
Web levert av CustomPublish AS