Du er her: Hjem/Fagstoff

Ledelsens ansvar overfor særkreditor

Masteroppgaven "Ledelsens ansvar overfor særkreditor" er skrevet høsten 2018 av Mathias Anker Paulsen. Oppgaven har undertittelen "Erstatningsansvar etter asl. §17-1 for manglende informasjon til medkontrahenter i økonomiske krisesituasjoner". Mathias Anker Paulsen mottok Konkursrådets stipend for høsten 2018.

Les oppgaven her.

Web levert av CustomPublish AS