Du er her: Hjem

Ligningsloven erstattes av skatteforvaltningsloven

Fra 1. januar 2017 trådte skatteforvaltningsloven i kraft. Loven erstatter ligninsloven og samler forvaltningsbestemmelsene for skatt og avgift til et enhetlig og samordnet reglverk.

 

I den nye loven er blant annet en rekke begreper endret, herunder er begrepet ligning erstattet med begrepet fastsetting. Les mer om den nye loven på skatteetatens nettside.

 

En konsekvens av lovendringen er at Konkursrådets rekvirenthåndbok er terminologisk utdatert. Denne er derfor besluttet fjernet fra Konkursrådets nettside.

 

 

 

 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS