Du er her: Hjem/Maler

Maler og eksempler

Oppdatert 23. januar 2020

 

Malene er tilgjengelig som ODF- (dokument) eller ODS-format (regneark) og PDF (Adobe Acrobat-dokument).

Det er en rekke programmer og kontorpakker som har støtte for ODF og ODS. Wikipedia lister opp en rekke programmer med støtte for ODF. Noen er gratis, mens andre koster penger. Den kontorpakken som kanskje er mest utbredt og som er gratis er OpenOffice.org.

 

PDF-dokumentene egner seg godt til utskrifter. Velger du PDF, må du ha Acrobat Reader installert.

Malene er sortert under disse gruppene
Bostyrer
Boregnskap
Diverse
Fordringshavere

 


Bostyrer
Bostyrers oppsigelse (brevmal) Bostyrers oppsigelse til ansatte Dokument PDF
Bostyrers orienteringsbrev til kreditorutvalg (brevmal) Orienteringsbrev til kreditorutvalg der dette er oppnevnt Dokument PDF
Forespørsel fra bostyrer til Regnskapsfører (brevmal) Opplysningene har boet krav på å få vederlagsfritt, men kan ikke kreve at regnskapsfører eller revisor foretar vurderinger på bakgrunn av disse opplysningene. Dokument  
Forespørsel fra bostyrer til Revisor (brevmal) Opplysningene har boet krav på å få vederlagsfritt, men kan ikke kreve at regnskapsfører eller revisor foretar vurderinger på bakgrunn av disse opplysningene. Dokument  
Mal for registreringsforretning   Excelikon_19x19.png  
Innberetning av straffbare forhold - gjelder kun Oslo (skjema)   Dokument PDF
Til politiet (skjema) Skjema for utfylling av opplysninger til politiet Dokument PDF
Til politiet (gjelder kun Oslo) (skjema) Konkursinnberetning til påtalemyndigheten. Dokument PDF
 
Boregnskap
Eksempel boregnskap, bokføring, kontoplan mv (eksempel)   Regneark PDF
Eksempel boregnskap, note 1 i boregnskap hvor bobehandling ikke er avsluttet (skjema)   Regneark  
Mal for boregnskap, bokføring, kontoplan mv (eksempel)  

Regneark

PDF
Revisjonsberetning - Sluttregnskap ved konkurs (eksempel)   Dokument PDF
Revisjonsberetning, Boregnskap ved konkurs (eksempel)   word-icon.png PDF
Revisorbekreftelse på avsluttende utbetaling (eksempel)   Revisorbekreftelse pa avsluttende utbetaling (clean).docx Revisorbekreftelse pa avsluttende utbetaling (clean).pdf
 
Diverse
Oppbudsbegjæring for aksjeselskap (skjema fra Oslo tingrett) Benyttes av aksjeselskap for å begjære seg selv konkurs. Mal fra Oslo tingrett.    
Oppbudsbegjæring for ansvarlige selskap (skjema) Benyttes av ansvarlig selskap (ANS og DA) for å begjære seg selv konkurs. Dokument PDF
Oppbudsbegjæring for NUF (skjema fra Oslo tingrett)

Benyttes av utenlands selskap med norskregistrert filial (NUF) for å begjære seg selv konkurs.  Mal fra Oslo tingrett.

   
Oppbudsbegjæring for enkeltmannsforetak (skjema) Benyttes av enkeltperson for å begjære seg selv konkurs.   pdf
oppbud_enkeltm.pdf
Fordringshavere
Avholdelse av utleggsforretning, begjæring om utlegg, fordringsanmeldelse, forliksklage og innbetalingskrav/utlegg Konkursrådet henviser til Namsmannens nettsider for veiledning: Namsmann og forliksråd    
     
       
Konkursbegjæring (brevmal) til tingretten ved resultatløs utleggsforretning Dokument PDF
Konkursbegjæring (brevmal) til tingretten ved utestående lønn, kkl. § 63 Dokument PDF
Konkursvarsel (brevmal) kkl § 63, 2. ledd Dokument PDF
Kravbrev (brevmal) ved utestående lønn Dokument PDF
Registration of claim (skjema) Registration of claim against bankruptcy estate Dokument PDF

 

Alle filer er scannet med oppdaterte antivirusprogrammer. Vi påtar oss imidlertid intet ansvar for mulig virus i filene. Generelt viser det seg at problemet særlig kan knytte seg til Word- og Exceldokumenter. Vi påtar oss heller ikke ansvar for mulige faglige feil i dokumentenes innhold.

Web levert av CustomPublish AS