Du er her: Hjem

Masteroppgave om "Bevis og konkurs"

Masteroppgaven "Bevis og konkurs", med undertittelen "Rettslige normer for håndtering av faktumusikkerhet i saker om konkursåpning begjært etter konkursloven § 60, jf. § 61", er nå publisert på nettsiden vår. Oppgaven er skrevet av Odin Horne våren 2019 ved Universitetet i Oslo. Horne fikk tildelt Konkursrådets stipend for våren 2019. Les oppgaven her.

Web levert av CustomPublish AS