Masteroppgave om overlevering ved løsørekjøp

Elise Tveiten har skrevet en masteroppgave om Overlevering ved løsørekjøp. Oppgaven er en 30-studiepoengsoppgave og ble levert høsten 2020 ved Universitetet i Bergen. Tveiten mottok stipend fra Konkursrådet.

Oppgavens tema er innholdet i overleveringskriteriet ved løsørekjøp. Avhandlingens hovedproblemstilling er om innholdet i overleveringskriteriet ved løsørekjøp er det samme i relasjon til ekstinksjon, rettsvern og tap av stansings- og hevingsrett, og hva som eventuelt er begrunnelsen for å operere med ulike skjæringstidspunkt.

Web levert av CustomPublish AS