Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Merverdiavgift på advokattjenester

Snart er merverdiavgift på advokattjenester en realitet. Alle venter i spenning på regeleverket rundt dette. Inntil videre kan vi opplyse følgende: Innføring av merverdiavgift på tjenester fra 01072001 medfører at honorarene for arbeid utført etter 01072001 faktureres med merverdiavgift. Spørsmålet er hvordan honorar for arbeid utført, men ikke fakturert og godkjent pr 30062001 skal merverdiavgift behandles? Skattedirektoratet har i dag opplyst at de vil komme med en orientering/melding i løpet av de nærmeste dagene basert på de prinsipper som fremgår av de gjeldende bestemmelsene; nemlig at det er leveringstidspunktet som er avgjørende. Mva forskrift nr 115 av 13. desember 2000 om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift fra 01012001 omhandler i kap. 3 prosjekter under arbeid. Tilsvarende tolkning er opplyst vil bli lagt til grunn for utført, ikke fakturert arbeid pr 30062001. Det betyr at arbeid utført før 30062001 vil kunne faktureres avgiftsfritt også etter denne dato, men at det vil bli stillet krav til dokumentasjon. Så snart meldingen foreligger fra Skattedirektoratet vil vi gi henvisning.


Web levert av CustomPublish AS