Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Motregning i kassekredittkonto

I en sak fra Gulating Lagmannsrett avsagt 29.april 2004 fikk en bank medhold i sitt krav om motregning i en kundes kassekredittkonto.
Kunden utførte tjenester i Frankrike, og mottok for dette veksler som banken ved hjelp av en fransk bank fikk innkrevet og godskrevet kassekredittkontoen. Fire dager før kundens konkurs hadde den franske banken mottatt oppgjør, men pengene ble først oversendt den norske banken og godskrevet kassekredittkontoen fem dager etter konkursåpning. Ved konkursåpning var kontoen betydelig overtrukket. Lagmannsretten mente innbetalingen til den franske banken måtte likestilles med innbetaling til kassekredittkontoen, og siden motregningsretten inntrådde fra det tidspunkt banken var forpliktet til å overføre pengene til mottakeren, var den norske banken dermed berettiget til å motregne fra det tidspunkt vekslene ble innfridd i Frankrike. Lagmannsretten så ikke at hensynet til sikring av betalingskanalene i dette tilfellet kunne tilsi noen begrensning i bankens motregningsrett. Krav om omstøtelse førte heller ikke frem. Les hele dommen her.
Web levert av CustomPublish AS