Mulig for bostyrer å endre e-postadressen som fremkommer på Brønnøysundregistrenes kunngjøringsside

Dersom bostyrere ikke ønsker å motta e-post relatert til hvert enkelt konkursbo direkte inn på sin e-postkonto, opplyser Konkursregisteret at de kan endre e-postadressen som fremgår på kunngjøringssiden. Bostyrere som er interesserte i dette, kan sende en e-post til konkursreg@brreg.no og oppgi ny e-postadresse for henvendelser. Bostyrer må opplyse om den oppgitte e-postadressen skal gjelde for det enkelte bo eller for samtlige boer. I sistnevnte tilfelle må bostyrer også underrette Domstolsadministrasjonen, slik at det er samsvar mellom databasene. Ta gjerne kontakt med Konkursregisteret for mer informasjon.