Du er her: Hjem

Norsk internasjonal insolvensrett. Utenlandske konkursbos mulighet til å råde over eiendeler i Norge.

Masteroppgaven omhandler utenlandske konkursbos rett til å råde over eiendeler i Norge. Den tar for seg blant annet spørsmålet om norsk rett anerkjenner utenlandsk insolvensbehandling på ulovfestet grunnlag og spørsmålet om det i norsk rett er adgang til å opprette underkonkurs.

 

Oppgaven ble levert i desember 2014 og er bedømt til karakter A. Oppgaven er skrevet av Lene F. Johnsen, student ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Les oppgaven her.

Web levert av CustomPublish AS