Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Norsk Tillitsmanns kompetanse til å begjære debitor konkurs

I Høyesteretts kjennelse av 7. april 2010 ble det slått fast at Norsk Tillitsmann ved rettstvister, bl.a. saker om arrest og tvangsfullbyrdelse, har tilstrekkelig tilknytning til obligasjonseiernes krav til selv å opptre som part. Det er nå ved Høyesteretts kjennelse av 7. september 2010 også avklart at NT har kompetanse til i eget navn å begjære debitor konkurs på grunnlag av obligasjonseiernes krav. NT ble ansett å være "dividendeberettiget fordringshaver", selv om kravene som lå til grunn for konkursbegjæringen tilhørte obligasjonseierne. Les mer her

Kilde: Nyhetsbrev av 1. november 2010 fra Kvale Advokatfirma DA


Web levert av CustomPublish AS